"Kdo do hor jde, jako by se ke své matce vracel."

Tibetské přísloví

Novohradské hory, Waldviertler – „Kraj skrytého Ducha“

Kraj ukrývající tajuplné kamenné sestavy. Zatím stále zapomenutý, neobjevený. Kraj zaniklých osad, poutních kostelů, památných studánek. Ve zvláštní symbióze je tento kraj prostoupen pohanským a křesťanským duchem. Ideální pro kolo-poutě na obou stranách hranice.